torstai 3. maaliskuuta 2016

Voinko vaikuttaa?

Hiukan yllättävästi nuoret kokevat kaikkein tehokkaimpina tapoina vaikuttaa äänestämisen ja aktiivisen toiminnan nuorisovaltuustoissa ja järjestöissä siis toimimalla varsin perinteisesti osana demokraattista päätöksentekoa ja osana kansalaisyhteiskuntaa (Nuorisobarometri 2013). Karrikoiden voisi ajatella että osa nuorista ulkoistaa tehokkaan vaikuttamisen jollekin muulle, koska nuoret äänestävät varttuneempia ikäpolvia laiskemmin. Järjestöjen toimintatavat muuttuvat  tai ainakin ne pyrkivät muuttumaan nuoria houkuttelevammaksi ja vähemmän sitoviksi. Ehkäpä tätä kautta nuoretkin saavat haltuunsa tehokkaita tapoja vaikuttaa.  

Kouluissa on mielekkäiksi ja tärkeiksi koettuihin asioihin vaikuttaminen otettu kehittämisen kohteeksi. Esimerkiksi Opinkirjon Yritys Hyvä–kilpailussa tänä keväänä on ollut mukana tehtävätyyppi, joka innosti nuoria tarttumaan toimeen ja vaikuttamaan haluamaansa asiaan.  Myös LUMA-Suomi –hankkeessa on kehitetty kouluja varten kokonaisuus, jonka tavoitteena on innostaa nuoria vaikuttamaan kestävän kehityksen puolesta.

Mainitun barometrin mukaan  yleisimmät nuorten käyttämät vaikuttamismuodot olivat palautteen antaminen palvelusta, aloitteiden allekirjoittaminen ja ostopäätöksillä vaikuttaminen.  Nuoret kokivat vaikutusmahdollisuudet omaan elämäänsä hyvinä mutta demokraattiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät asiat puolestaan koetaan vaikeina.  

Toisaalta nuoret siis kokevat perinteisen äänestysvaikuttamisen tehokkaana, mutta samalla myös vaikeana. Nuorten parlamentin yhtenä tavoitteena antaa mahdollisuus nuorten ja lainsäätäjien väliselle vuorovaikutukselle. Uutena kokeiluna järjestetään ajankohtaiskeskustelu, jonka aiheena on nuorten hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät. Ajankohtaista keskustelua on tarkoitus jatkaa vielä istunnon jälkeisenä maanantaina nuortenelämä.fi –sivustolla. Keskustelussa nuoret itse määrittelevät mitä he hyvinvoinnilla ymmärtävät ja mistä hyvinvointi koostuu. Nostavatko nuoret esille ystävät ja vapaa-ajan vai mielekkään opiskelun? Kuinka paljon nousee esille nykyinen yhteiskunnallinen tilanne epävarmuuksineen ja muutoksineen?  Seuraa sinäkin perjantaina huhtikuun 15. päivänä klo 10.45 alkaen. Lähestyslinkki löytyy  https://www.eduskunta.fi/FI/NuortenEduskunta/Sivut/default.aspx

  Nuorten parlamentti 25.3.2022   Nuorten parlamentti on tapahtuma, jossa nuoret esittävät kysymyksiä kansanedustajille sekä ministereille. ...