keskiviikko 9. lokakuuta 2013

Kutsuttaisiinko kansanedustaja meidän kerhomme kummiksi?


Nuorten parlamentti –kerhot ovat tehneet olleet ehkä uranuurtajia kansanedustajien kouluun kutsumisessa.  Muotoja on ollut monia ja tapahtuman suunnittelussa ollut mukana kerholaisia, oppilaskunnan aktiiveja tai muuten vain mukaan on tullut sellaisia nuoria, jotka haluavat tuoda esille omia kysymyksiään. Kansanedustaja on saatettu haastaa yhteiskunnalliseen keskusteluun pelien pelaamisella, perinteisellä paneelikeskustelulla tai koulun Talk Shown vieraaksi. Ja ovat kansanedustajat päässeet säännöllisesti keskustelemaan nuorten toivomista asioista eduskunnassa järjestetyissä kerholaistilaisuuksissa.

Kansanedustajat ovat raportoineet kerholaistilaisuuksissa käydystä keskusteluista saaneensa sellaisia oivalluksia ja ymmärrystä vaikkapa opiskeluun liittyvistä asioista, joita hän ei olisi millään voinut saada lukemalla raportteja, tutkimuksia tai sanomalehtiä.  Kansanedustajan työtähän on juuri kansalaisten tapaaminen ja sitä kautta saadun informaation eteenpäin vieminen ja vaikuttaminen tätä kautta.

Nuorten mielestä tilaisuudet, joissa on voinut keskustella kansanedustajien kanssa vapaamuotoisesti ovat, ovat taas syventäneet heidän ymmärrystään ajankohtaisista asioista.  Omien sanojensa mukaan he ovat vaikuttaneet aivan oikeasti. 

Kerho voi olla aktiivinen ja aloitteellinen pyytäessään kansanedustajaa mukaan omaan kerhokokoontumiseen. Kansanedustajaa voisi pyytää kummiksi, joka tapaa kerholaisia vaikkapa kaksi kertaa. Kerran ennen Nuorten parlamentin –istuntoa  ja paikanpäällä eduskunnassa sitten niitä kerholaisia, jotka ovat edustamassa kerhoa istunnossa.

Kansanedustajat ovat joka tapauksessa mukana Kansanedustajatkouluihin –kampanjassa, jossa he vierailevat tammikuun loppupuolella oman vaalipiirinsä kouluissa. Joten kannattaa olla vain rohkea, olla yhteyksissä avustajaa ja keskustella aiheesta.

  Nuorten parlamentti 25.3.2022   Nuorten parlamentti on tapahtuma, jossa nuoret esittävät kysymyksiä kansanedustajille sekä ministereille. ...