torstai 5. joulukuuta 2013

Mitä valtioneuvosto aikoo tehdä?


 

Eduskunnassa suullisia kysymyksiä tehdään yleensä torstaina täysistunnon aluksi suullisella kyselytunnilla.  Ministerit eivät tiedä, mitä kysytään, joten vastausta ei voi valmistella etukäteen. Suullinen kyselytunti on varmaankin se paikka, jossa hallitus-oppositio-asetelma on selvimmin esillä.

Nuorten parlamentissa suulliset kysymykset ovat se keino, jolla lainsäätäjä pyritään saamaan tietoiseksi niistä ajankohtaisista asioista, jotka nuoret haluavat nostaa esille. Esille ei ole tarkoitus nostaa vain sellaisia asioita, joita yleisesti on totuttu pitämään nuorten asioina, kuten koulutusta , opetusta ja vapaa-aikaa koskevia kysymyksiä. Eduskunta on se poliittinen näyttämö, joka tarjoaa tilaisuuden nostaa esille myös  muita tärkeäksi koettuja asioita. Edellisillä kerroilla on listoilla ollut kysymyksiä turvallisuuteen ja puolustukseen, työllisyyteen ja työntekijöiden kohteluun tai vaikkapa kehitysyhteistyöhön liittyviä asioita.

Olisi mukavaa, jos kerhon laatima suullinen kysymys olisi yhteisen keskustelun tulos.  Kerho on aivan mahtava paikka käydä turvallisessa ympäristössä yhteiskunnallista keskustelua, kuunnella erilaisia näkökantoja ja harjoitella perustelua, kaivaa yhdessä tarvittavia taustatietoja ja harjoitella yhteistä kannanmuodostusta.

Suulliset kysymykset lähetetään käyttämällä lomaketta, joka löytyy osoitteesta http://www.nuorteneduskunta.fi/fi/suullisten-kysymysten-laatiminen  .  Kysymyksiä voi lähettää vain ne koulut, jotka ilmoittautuivat määräaikaan mennessä mukaan toimintaan.
Viimeinen päivä on 3.2.2014. Sen jälkeen kysymykset kootaan yhteen äänestystä varten. Äänestys on avoin myös niille kouluille ja nuorille, jotka eivät ole mukana toiminnassa. 

  Nuorten parlamentti 25.3.2022   Nuorten parlamentti on tapahtuma, jossa nuoret esittävät kysymyksiä kansanedustajille sekä ministereille. ...