torstai 5. joulukuuta 2013

Mitä valtioneuvosto aikoo tehdä?


 

Eduskunnassa suullisia kysymyksiä tehdään yleensä torstaina täysistunnon aluksi suullisella kyselytunnilla.  Ministerit eivät tiedä, mitä kysytään, joten vastausta ei voi valmistella etukäteen. Suullinen kyselytunti on varmaankin se paikka, jossa hallitus-oppositio-asetelma on selvimmin esillä.

Nuorten parlamentissa suulliset kysymykset ovat se keino, jolla lainsäätäjä pyritään saamaan tietoiseksi niistä ajankohtaisista asioista, jotka nuoret haluavat nostaa esille. Esille ei ole tarkoitus nostaa vain sellaisia asioita, joita yleisesti on totuttu pitämään nuorten asioina, kuten koulutusta , opetusta ja vapaa-aikaa koskevia kysymyksiä. Eduskunta on se poliittinen näyttämö, joka tarjoaa tilaisuuden nostaa esille myös  muita tärkeäksi koettuja asioita. Edellisillä kerroilla on listoilla ollut kysymyksiä turvallisuuteen ja puolustukseen, työllisyyteen ja työntekijöiden kohteluun tai vaikkapa kehitysyhteistyöhön liittyviä asioita.

Olisi mukavaa, jos kerhon laatima suullinen kysymys olisi yhteisen keskustelun tulos.  Kerho on aivan mahtava paikka käydä turvallisessa ympäristössä yhteiskunnallista keskustelua, kuunnella erilaisia näkökantoja ja harjoitella perustelua, kaivaa yhdessä tarvittavia taustatietoja ja harjoitella yhteistä kannanmuodostusta.

Suulliset kysymykset lähetetään käyttämällä lomaketta, joka löytyy osoitteesta http://www.nuorteneduskunta.fi/fi/suullisten-kysymysten-laatiminen  .  Kysymyksiä voi lähettää vain ne koulut, jotka ilmoittautuivat määräaikaan mennessä mukaan toimintaan.
Viimeinen päivä on 3.2.2014. Sen jälkeen kysymykset kootaan yhteen äänestystä varten. Äänestys on avoin myös niille kouluille ja nuorille, jotka eivät ole mukana toiminnassa. 

keskiviikko 27. marraskuuta 2013

Eduskunnan istuntosali on haluttu paikka


Nuorten parlamenttiin ilmoittautui yli 120 kerhoa tai ryhmää eri puolilta Suomea. Kiinnostusta, aktiivisia nuoria kansalaisia ja aikuisia heitä tukemassa on siis olemassa ihan mukava määrä. Istuntosalin paikkoja on vain 199, kun puhemies säilyttää paikkansa ja johtaa Nuorten parlamentin istuntoa omalta paikaltaan. Tässäpä onkin sitten Nuorten parlamentin järjestelijöille sitten pulmaa. Kaikki kerhot haluaisivat kaksi paikkaa istuntosaliin, mutta toivetta on ihan mahdoton toteuttaa.

Harmillisesti osa kerhoista saa istuntosaliin vain yhden paikan. Pettymys on varmasti suuri ja mietintä siitä, kannattaako Helsinkiin ja eduskuntaan edes lähteä. Ja miten sitten motivoida kaikkia niitä innokkaita, jotka eivät millään pääse mukaan edes eduskuntataloon sisään. Luulen, että tässä kohden toimintaan tulee luontaisesti edustukselliseen demokratiaan liittyvää keskustelua, joka pohjautuu omakohtaiseen kokemukseen. Kerhon voisi ajatella toimivan oman oppilasedustajansa tsemppaajana ja ”tukijoukkona”. Kerhon oma oppilasedustaja taas on viestinviejä sekä kerhosta valtakunnan poliitikoille kuin sanansaattaja poliitikoilta kerhoon ja omaan kouluun.  Oman kerhon oppilaan voi bongata salista ja jännittää hänen kanssaan kysymysvuoroa, kuunnella tarkoin vastauksia ja jatkaa sitten kerhossa taas puhumista ja vaikkapa olla uudestaan yhteyksissä edustajiin uusien näkökantojen kanssa. Tai sitten lähteä rohkeasti mukaan erilaisten ryhmien toimintaan edistämään tärkeäksi kokemia asioita.

Keväällä tavataan eduskunnassa!

keskiviikko 9. lokakuuta 2013

Kutsuttaisiinko kansanedustaja meidän kerhomme kummiksi?


Nuorten parlamentti –kerhot ovat tehneet olleet ehkä uranuurtajia kansanedustajien kouluun kutsumisessa.  Muotoja on ollut monia ja tapahtuman suunnittelussa ollut mukana kerholaisia, oppilaskunnan aktiiveja tai muuten vain mukaan on tullut sellaisia nuoria, jotka haluavat tuoda esille omia kysymyksiään. Kansanedustaja on saatettu haastaa yhteiskunnalliseen keskusteluun pelien pelaamisella, perinteisellä paneelikeskustelulla tai koulun Talk Shown vieraaksi. Ja ovat kansanedustajat päässeet säännöllisesti keskustelemaan nuorten toivomista asioista eduskunnassa järjestetyissä kerholaistilaisuuksissa.

Kansanedustajat ovat raportoineet kerholaistilaisuuksissa käydystä keskusteluista saaneensa sellaisia oivalluksia ja ymmärrystä vaikkapa opiskeluun liittyvistä asioista, joita hän ei olisi millään voinut saada lukemalla raportteja, tutkimuksia tai sanomalehtiä.  Kansanedustajan työtähän on juuri kansalaisten tapaaminen ja sitä kautta saadun informaation eteenpäin vieminen ja vaikuttaminen tätä kautta.

Nuorten mielestä tilaisuudet, joissa on voinut keskustella kansanedustajien kanssa vapaamuotoisesti ovat, ovat taas syventäneet heidän ymmärrystään ajankohtaisista asioista.  Omien sanojensa mukaan he ovat vaikuttaneet aivan oikeasti. 

Kerho voi olla aktiivinen ja aloitteellinen pyytäessään kansanedustajaa mukaan omaan kerhokokoontumiseen. Kansanedustajaa voisi pyytää kummiksi, joka tapaa kerholaisia vaikkapa kaksi kertaa. Kerran ennen Nuorten parlamentin –istuntoa  ja paikanpäällä eduskunnassa sitten niitä kerholaisia, jotka ovat edustamassa kerhoa istunnossa.

Kansanedustajat ovat joka tapauksessa mukana Kansanedustajatkouluihin –kampanjassa, jossa he vierailevat tammikuun loppupuolella oman vaalipiirinsä kouluissa. Joten kannattaa olla vain rohkea, olla yhteyksissä avustajaa ja keskustella aiheesta.

perjantai 6. syyskuuta 2013

Miksi ihmeessä mukaan?

 

Minulta kysytään aina joskus perusteluja sille, miksi koulu lähtisi mukaan Nuorten parlamentiin. Kesän aikana pohdiskelin asiaa ja ainakin nämä syyt ovat vuosien varrella nousseet esille tärkeinä.

Ainutlaatuinen mahdollisuus

Nuorten parlamentti on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua poliitikkoihin, keskustella nuoria kiinnostavista asioista ja tuoda yhteiskunnalliset esille valtakunnan huipulle.

Myönteinen kuva aktiivisista nuorista

Toiminta nostaa esille aktiivisia, välittäviä  ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvia nuoria. Kerrankin on mahdollisuus olla samanhenkisten nuorten kanssa yhdessä ja vielä eri puolilta Suomea kotoisin olevien.

Politiikan ykkösareena

Matka Helsinkiin eduskuntaan tapaamaan ministereitä ja kansanedustajia on jollekin nuorelle ykkösjuttu. Tärkeitten asioitten esille nostaminen politiikan ykkösareenalla ei ole mikään pikku juttu.

Demokratia on tarkoitettu kaikille

Suomalaisessa järjestelmässä kansanedustajan pestiin voi päästä varsin monenlaisesta taustasta. Istuntosalissa istuva nuori voi omakohtaisesti todeta sen, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tarkoitettu meille kaikille – myös hänelle. Tässä ja nyt.

Helposti lähestyttävä kokonaisuus

Nuorten parlamentti on tehty helposti lähestyttäväksi kokonaisuudeksi, johon opettajan ja ohjaajan on mukava tarttua. Nuorten parlamentti –kerhon tai ryhmän toimintaa tuetaan valmiilla aineistolla, mutta ruohonjuuritasontoiminta on juuri sellaista kuin kerho päättää.

Näkökulmat on koottu vuosien aikana erilaisissa keskusteluissa nuorten ja aikuisten kanssa.

tiistai 25. kesäkuuta 2013

Nuorten parlamentin täysistunnon valmistelut alkaneet

Keskikesän helteestä huolimatta kevään 2014 Nuorten parlamentin täysistunnon valmistelut ovat alkaneet. Tavoitteena on saada mukaan mukavia ja aktiivisia nuoria, sanavalmiita toimittajaoppilaista,  innokkaita ohjaajia ja monta uutta koulua.

Syksyn aikana tapahtuu taas paljon.

Ilmoittautuminen mukaan istuntoon päättyy lokakuun viimeisenä päivänä. Ilmoittautua voi ilmoittautumislomakkeen  kautta.  Tämän päivän jälkeen listat sulkeutuvat ja jaamme Nuorten parlamentin työryhmän kokouksessa mukaan ilmoittautuneille kerhoille paikat vaalipiirilakia soveltaen.

Marraskuussa mukaan ilmoittautuneet kerhot saavat tietää oppilasedustajapaikkamäärän.

Toimittajaoppilaille teemme yhdessä Sanomalehtien liiton kanssa erikoisohjelman, joka julkaistaan viimeistään vuoden vaihteessa.

Suullisten kysymysten lähettäminen ja viime hetken muut valmistelut tapahtuvat alkuvuodesta 2014.

  Nuorten parlamentti 25.3.2022   Nuorten parlamentti on tapahtuma, jossa nuoret esittävät kysymyksiä kansanedustajille sekä ministereille. ...