maanantai 25. lokakuuta 2021

Nuorten parlamentti -toiminta on osa demokratiakasvatusta

Nuorten parlamentin istuntopäivään kuuluu toimintaa kaikille osallistuville. Päivän näyttävin osa on televisioitava Nuorten parlamentin suullinen kyselytunti, jonka aikana ministerit ennättävät vastaamaan noin kolmeenkymmeneen nuorten valmistelemaan kysymykseen. Kyselytunnin lisäksi  nuoret ovat käsitelleet ajankohtaisia aiheita valiokunnissa ja kyselleet puolueiden kansanedustajilta kantoja erinäisiin asioihin.  Mukana oleville opettajille on järjestetty oma korkealaatuinen luentotilaisuus.

Yhteiskunnalliset termit konkretisoituvat

Nuoret ovat kertoneet, että päivän aikana yhteiskuntaopissa opitut teoreettiset käsitteet ovat avautuneet konkreettisesti. Yhteiskunnallisesti aktiiviset nuoret näkevät, että useat muutkin jakavat saman kiinnostuksen kohteen kuin he. Eduskunnassa käytyjen keskustelujen merkitys syvenee,  kun parlamentissa mukana olleet nuoret kertovat tapahtumasta ystävilleen ja pohtivat koulussa jälkikäteen kokemaansa. Vaikka päivä on jännittävä ja kiireinen, niin nuoret ovat olleet innoissaan vaihtuvista tilanteista ja kohtaamistaan ihmisistä, Osallistujat ovat kertoneet, miten vaikuttavalta tapahtumat eduskuntatalossa tuntuvat. Mukana olevat kansanedustajat ja ministerit kuuntelevat ja kuulevat, kun nuoret kertovat heille näkemyksiään heille merkityksellisistä asioista.

Mukana olevat nuoret ovat tämän päivän aktiivisia kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita päivänpolttavista asioista. Aiheet ovat vaihdelleet koulutuksesta ja nuorten elinolosuhteista asevelvollisuuteen ja Nato-jäsenyyteen. Vaikka vuoden 2020 istunto jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi, saapuneet kysymykset on koostettu aihepiireittäin. Kysymykset muodostavat kiinnostavan näkymän ajankohtaisista aiheista, jotka ovat nuorille olleet tuohon aikaan merkityksellisiä. Linkin asiakirjaan löydät blogin lopusta.

Opettajalle apua demokratiakasvatuksen toteuttamiseen

 Nuorten parlamentin istuntoa ei voitaisi järjestää ilman opettajia ja mukaan ilmoittautuvia kouluja. Opettajalle toiminta tarjoaa näppärän välineen tuoda politiikan seuraamista ja osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun luontevalla tavalla osaksi nuorten arkipäivää ja koulutyötä. Ja mikäpäs sen parempaa motivaatiota lisävää toimintaa voi olla, kuin se että oman koulun oppija kertoo kokemuksistaan, avaa hankalia yhteiskuntaoppiin liittyviä käsitteitä ja innostaa muitakin seuraamaan kiinnostavia yhteiskunnallisia aiheita. Parlamentin istunnot järjestetään säännöllisesti ja koulussa toimiva kerho on tehokas työrukkanen, kun koulussa osallistutaan nuorisovaaleihin, järjestetään kunta- tai aluevaalipaneeleja tai kun halutaan kutsua kansanedustaja koululle vierailulle. Vaikka osa nuorista kaipaakin erityisesti keskustelua muiden nuorten kanssa, niin nuoret ovat kiinnostuneita myös tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä. Kun nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa, tapahtumista tulee nuorten näköisiä ja myös muita nuoria kiinnostavia tilanteita ja mahdollisuuksia osallistua yhteiseen pohdintaan ja keskusteluun kiinnostavista aiheista ja monipuolisista näkökulmista.

Demokratiakompetenssit

Euroopan neuvosto (Rautiainen 2018) on koonnut demokratiakulttuuria edistäviä arvoja ja asenteita, joita tiedot ja taidot täydentävät. Nämä arvot, asenteet, tiedot ja taidot on varsin kattavasti huomioitu suomalaisessa perusopetuksessa. Nuorten parlamentin kaltaiset tapahtumat ja toiminnot tuotavat monipuolisia sisältöjä demokratiakulttuurikasvatuksen  toteuttamiseen. Nuorten parlamentti -toiminta osaltaan tuo näkyväksi sitä, miten nuoria voi tukea yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Kirjoittaja Tiina Karhuvirta, Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kuvaaja Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Nuorten parlamentti - Ungdomsparlamentet on eduskunnan ja Opinkirjon yhdessä toteuttamaa toimintaa peruskoulun päättöluokkalaisille.  https://www.eduskunta.fi/nuortenparlamentti ja https://www.eduskunta.fi/SV/NuortenEduskunta/NuortenParlamentti/Sidor/default.aspx

Nuorten parlamentin asialistalla muovit, ilmastonmuutos ja nuorten mielenterveyteen liittyvät teemat

https://www.eduskunta.fi/FI/NuortenEduskunta/Documents/nuorten-parlamentin-2020-suullisten-kysymysten-tarkastelua.pdf

Rautiainen, M. (toim.) Kohti parempaa demokratiaa. Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa. 2018.

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60058/978-951-39-7594-4.pdf

 

 

perjantai 3. syyskuuta 2021

Kansanedustajatapaamisia ja ministerikyselytunteja


Nuorten parlamentin toiminta on järjestetty erilaisia etätapahtumia. Tapahtumissa on keskusteltu eri teemoista kansanedustajien ja nuorten välillä. 

Pirkanmaan alueen nuoret ja kansanedustajat kävivät Erätauko-dialogia nuorten tulevaisuudesta syksyllä 2020. Koronapandemia oli sulkenut keväällä koulut ja oppilaat olivat etäopiskelleet pitkään. Harrastukset olivat suljettuina eikä ulkonakaan oleilua ryhmissä katsottu suopein silmin. Nuoret olivat todella huolissaan siitä, miten opinnot sujuvat ja miten ylipäätään Suomi selviää pandemiasta ja sen aiheuttamasta taloudellisen tilanteen heikkenemisestä.  

Juuri ilmestyneen (2.9.2021)  Ylen uutisen mukaan nuorten usko tulevaisuuteen on heikentynyt eikä nuoret edes uskalla unelmoida tulevaisuudesta.  Vaikuttaa siis siltä, että dialogeja päättäjien ja nuorten välillä olisi syytä jatkaa, jotta molemminpuolinen ymmärrys lisääntyy.

Viime syksynä toteutimme kaikkien eduskuntaryhmien kanssa kansanedustajakeskusteluja. Nämä keskustelut tapahtuivat kouluajan ulkopuolella ja niihin saattoikin osallistua hyvin eri ikäisiä nuoria. Keskustelun teemat liikkuivat tulevan hallituspohjan pohdinnasta ilmastokriisiin. Leppoisat etäkeskustelut mahdollistivat osallistuneille kansanedustajille normaalia paneelikeskustelua laajemmat puheenvuorot. Näin päästiin jo syvällisiin pohdintoihin siitä, mitä vaikuttaminen on merkinnyt juuri hänelle. Kansanedustajat pääsivät myös perustelemaan kantojaan useasta eri näkökulmasta. Kuulijalle välittyi ajatus siitä, että yhteiskunnalliset asiat eivät välttämättä ole yksinkertaisia vaan asioihin on paneuduttava perusteellisesti, kuunneltava asiantuntijoita ja kommunikoiva kansalaisten kanssa. 

Tänä keväänä järjestimme ministerikyselytunteja. Lue kyselytuntien juontajakaksikon mietteitä tapahtumasta. 

Nuorten parlamentin istunnon 25.3.2022 järjestelyt ovat käynnistyneet. Ilmoittaudu mukaan. 


Teksti: Tiina Karhuvirta, erityisasiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kuva: Hugo Hercer Pixabaystä   Nuorten parlamentti 25.3.2022   Nuorten parlamentti on tapahtuma, jossa nuoret esittävät kysymyksiä kansanedustajille sekä ministereille. ...