perjantai 23. maaliskuuta 2018

Nuorten parlamentti hyväksyisi eutanasian


NÄT Nuoret pääsivät jälleen politiikan aitiopaikalle, kun Nuorten parlamentti järjestettiin eduskuntatalolla. Suuressa salissa järjestettiin kyselytunti, jossa nuoret pääsivät esittämään tiukkoja kysymyksiä maan hallitukselle. Kysymyksissä nousi vahvasti esille koulutus, mutta kysymyksiä tuli myös muun muassa aktiivimallista ja nuorten vähäisestä liikkumisesta.

Kolme aihetta nousi kuitenkin ylitse muiden. Puhemies Paula Risikko järjesti äänestyksen nuorille maksuttomasta joukkoliikenteestä, ajokortti-iän alentamisesta 16 ikävuoteen, sekä eutanasiasta.

Äänestys pidettiin, kun ministerit olivat päässeet vastaamaan esitettyyn kysymykseen. Ensimmäisenä äänestettiin maksuttomasta joukkoliikenteestä. Vastauksessaan Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pohjusti asiaa sanomalla, että maksuttomuudesta tulisi monen miljoonan euron lasku. Hän kuitenkin painotti, että kokeiluja pitää tehdä ja miettiä niiden pohjalta asiaa tarkemmin. Äänestyksestä tuli mielenkiintoinen: 97 puolesta ja 97 vastaan. Maksuttomuus siis jakaa jyrkästi nuoria, eikä nuorten parlamentin lopullista kantaa saatu selville. Normaalissa tilanteessa asiasta olisi järjestetty lippuäänestys, mutta ajan puutteen vuoksi näin ei voitu tehdä.

Seuraavaksi oli vuorossa ajokortin ikärajan alentaminen 16 ikävuoteen. Hallituksen vastauksessa painotettiin, että ajokortin alaikäraja tulisi pitää 18 ikävuodessa. Uuden valmisteilla olevan lain myötä kuitenkin huonojen kulkuyhteyksien päässä asuvat voisi saada poikkeusluvan. He voisivat saada ajokortin jo 17 vuotiaana. Nuoret olivat hallituksen kanssa samoilla linjoilla: 106 nykyisen ikärajan kannalla ja 90 ikärajan alentamisen kannalla.

Viimeinen äänestys koski eutanasiaa. Asia on ajankohtainen, sillä eutanasiaa koskeva kansalaisaloite on tällä hetkellä käsittelyssä eduskunnassa. Hallitus ei siis ole vastuussa lakialoitteesta, ja äänestys tulee olemaan todennäköisesti omatunnon kysymys, eli kansanedustajia ei sido ryhmäkuri. Äänestystulos oli hyvin selkeä: 123 eutanasian puolesta ja 53 vastaan.

Kyseiset äänestykset ovat tärkeitä ja tuovat esiin nuorten näkemyksiä ajankohtaisista asioista. Äänestykset eivät ole kuitenkaan ongelmattomia. Todellisessa tilanteessa asioista olisi käyty perusteellinen keskustelu, joka auttaa edustajia muodostamaan kantansa. Parlamentissa oli kuitenkin rajattu aika ja paljon kysymyksiä, jonka vuoksi aiheista ei käyty yhtään keskustelua. Myös nuorten lopullinen kanta maksuttomaan joukkoliikenteeseen jäi auki ajan puutteen vuoksi. Jos kysymyksiä olisi ollut vähemmän, olisi kysymysten käsittelyyn jäänyt aikaa eikä monet tärkeät kysymykset olisi hukkunut virtaan. Jos kysymyksiä olisi ollut vähemmän, olisi ne paremmin jäänyt ministereiden mieleen ja niiden eteneminen olisi varmempaa. Ilmaisesta joukkoliikenteestä olisi voitu järjestää uusintaäänestys, niin kuin oikeassa istunnossa.

Kaikesta huolimatta äänestykset kertovat siitä, mitä nuoret asioista ajattelevat. Ja kun kerran tällaisia äänestyksiä järjestettiin, tulisi ne ottaa vakavasti. Poliitikkojen tulisi myös laajemmin miettiä, miten nuorten mielipiteitä kuullaan. Nuorilla on fiksuja ajatuksia, eikä niitä tulisi sivuuttaa. Nuorten parlamentti on hyvä väylä nuorten kuulemiseen, mutta se ei saisi jäädä ainoaksi.

Eetu Vienonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti